Управление на файлове

Достъпът е разрешен само за регистрирани потребители.

 • Проектът ProLegis
  Проектът ProLegis

  има за цел да допринесе за по-доброто прилагане на Общия регламент за защита на лични данни (GDPR) на европейско ниво, като представя на вниманието на служителите в местна админисрация еднообразно тълкуване на разпоредбите на регламента..

 • ProLegis
  ProLegis

  Осъществяването на ProLegis ще доведе и до повишаването на доверието на гражданите към инициативи на ЕС, тъй като служителите в местните власти ще обработват лични данни законосъобразно и с оглед зачитане на основните права.

 • ProLegis
  ProLegis

  Като резултат от осъществяването на проекта, служителите в места администрация, взели участие в проектните дейности, ще придобият задълбочени познания относно правата и задълженията си с оглед прилагането на Общия регламент за защита на лични данни (GDPR) . Проектът още ще подобри разбирането на реформата за защита на данните на местно ниво.

Custom

Дейности::

Дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта,са:

 • ProLegis Проучване
 • Разработване на адаптирани учебни материали и учебна методология
 • Разработване и пилотиране на платформа за онлайн обучение
 • Семинар за обучители
 • Провеждане на национални обучения във всяка партньорска страна
 • Дейности по визуализация и комуникация

Научете повече

 • ФПИ
  ФПИ
  България
  е реализирала успешно повече от 110 национални и международни проекти, подкрепени от различни програми. Екипът на ФПИ включва водещи експерти в областта на защита на лични данни. Опитният екип ще осигури гладко и висококачествено изпълнение на дейностите по ProLegis.
 • VICESSE
  VICESSE
  Австрия
  Изследователски институт с нестопанска цел, с фокус върху анализ на широкия спектър от въпроси, свързани със сигурността в социален контекст. С мултидисциплинарния си екип, включващ опитни изследователи и експерти в областта на защита на лични данни, организацията ще допринесе за качеството на дейностите и резултатите от проекта.
 • LALRG
  Латвийска асоциация на общините
  Латвия
  Латвийска асоциация на общините обединява всички местните власти в Латвия. Застъпвайки се за интересите на местните публични органи, Латвийска асоциация на общините се присъединява към стремежът за осигуряване на по-добро и последователно прилагане на новите правила на Общия регламент за защита на лични данни (GDPR) от местните власти. Чрез мрежата си тя ще придаде стойност на дейностите и ще допринесе за разработването на по-ефективен подход към целевите групи на проекта.
 • SMA
  SMA
  Гърция
  SMA се присъидинява към проекта на база своя широк опит с разработването на иновативни решения и услуги, използвайки съвременни технологични методи. Поради тази причина, основна задача на SMA в рамките на проекта ProLegis ще бъде създаването на платформа за онлайн обучение.
 • SNSPA
  Национален университет за политически науки и публична администрация
  Румъния
  Националния университет за политически науки и публична администрация на Румъния се включва в проекта в лицето на своя Фаултет по публична администрация като един от най-престижните научни-изследователски институти в областта на държавното управление в югоизточна Европа. Съставът на факултета се състои от водещи ескперти и предоставя последователни подкрепа и насоки на държавни и местни органи.
 • UNIBA
  Comenius University
  Словакия
  Comenius University се присъидинява към партньорите по ProLegis със своя Факултет по хуманитарни науки - припознат като водеща образователна институция в Словакия.
  Експертите на Comenius University са припознати със своя широк опит в провеждането на научни изследвания и участие международни проекти.

Share This

 

Съдържанието на тази публикация изразява единствено възгледите на автора и той/ тя е изцяло и единствено отговорен за тяхното съдържание. Европейската комисия не поема никаква отговорност по съдържанието на предоставената информация.

Тази публикация е финансирана от програма "Права, Равенство, Гражданство“ 2014-2020 на Европейската комисия.


Всички права са запазени..

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok